[Us] Подкаст "Историята на бг Интернета"

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Dec 7 13:41:05 EET 2018


Ами ще направим. До кога трябва да стои конфигурацията, т.е. колко
време ще записват?

On Thu, 6 Dec 2018 19:08:42 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Силвина ми писа с директно питане: петък, 14 декември, от 17:00 -
> дали ще можем да имаме настроена конфигурация за тогава? Ще бъдат 3,
> максимум 4 души в студиото.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 
> On Tue, Nov 27, 2018 at 4:45 PM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>
> wrote:
> 
> > Събота срещу неделя бях там. Не беше идеално, но са едри боклуците,
> > които пречат, и лесно могат да се наврат под бюро в полустудиото.
> > Лабът има жестока нужда от разтребване, тъй че предлагам да
> > споменеш кога планираш да идваш и да опитаме да се сберем повече
> > люде.
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> >
> >
> > On Tue, Nov 27, 2018 at 2:50 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> > wrote: 
> >> Влизал ли си скоро в студиото в стаичката за записи? Последно имаше
> >> място колкото да се влезе :)) Ще го подредим, ще видя някаква
> >> дупка в моя график да дойда, като има яснота кога почват.
> >>
> >> On Tue, 27 Nov 2018 14:40:43 +0200
> >> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >>  
> >> > Било е и по-сложно в студиото, така че не мисля, че сега ще е
> >> > драма. Повече от 4 души няма да се опитват да влизат тъй или
> >> > иначе.
> >> >
> >> > Точна дата няма, помолих ги да кажат поне за седмица по-рано
> >> > първоначално, за да е сигурно, че сме осигурили техническите
> >> > детайли.
> >> >
> >> > Относно точните теми, Иво, не мога да кажа нищо, но можеш да ѝ
> >> > пишеш директно, за да си хортувате, ако искаш -
> >> > silvina at silvina-bg.com.
> >> >
> >> > По-здрави,
> >> >
> >> > Vladimir Vassilev
> >> > root @ init Lab
> >> > +359 885 448475
> >> > http://initlab.org
> >> >
> >> >
> >> > On Tue, Nov 27, 2018 at 1:01 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> >> > wrote: 
> >> > > +1. Ще осигирум нещо, което да стои там и да не мърда. Каква
> >> > > им е крайната дата?
> >> > >
> >> > > Другото, което ще измислим е как да им направим място в
> >> > > студиото, че е малко сложно в момента.
> >> > >
> >> > > On Tue, 27 Nov 2018 12:43:58 +0200
> >> > > Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> >> > >  
> >> > > > Привет,
> >> > > >
> >> > > > През декември няма планирани конференции за момента и мисля,
> >> > > > че ще разполагаме с техника за записването на подкаст. Аз
> >> > > > бих помогнал с техническата част, тъй като смятам темата за
> >> > > > интересна, особено ако успеят да намерят информация и за
> >> > > > развитието на инфраструктурата.
> >> > > >
> >> > > > Поздрави,
> >> > > > Иво
> >> > > >
> >> > > > On 11/27/18 12:41 PM, Vladimir Vassilev wrote:  
> >> > > > > Драсти,
> >> > > > >
> >> > > > > Силвина Фурнаджиева и още две дами ще пишат книга за
> >> > > > > развитието на Интернет средата в България от 2003 насам
> >> > > > > като продължение на предишната такава книга, издадена
> >> > > > > тогава от Жюстин Томс (или както там се пише).
> >> > > > >
> >> > > > > Силвина не е член на Лаба, но е от OpenFest екипа, а
> >> > > > > проектът за книгата е некомерсиален, заради което смятам,
> >> > > > > че е достатъчна причина да им предоставим достъп и
> >> > > > > инфраструктура за записването на самия подкаст.
> >> > > > >
> >> > > > > Ако нямаме техника за записването му, която да можем да си
> >> > > > > осигурим постоянно да е в студиото, т.е. да не се вади и
> >> > > > > разхожда постоянно по събития, кажете, за да планирам
> >> > > > > купуването на някаква минимална такава, която да не излиза
> >> > > > > от Лаба.
> >> > > > >
> >> > > > > Подкастът ще започне да се записва през декември.
> >> > > > >
> >> > > > > По-здрави,
> >> > > > >
> >> > > > > Vladimir Vassilev
> >> > > > > root @ init Lab
> >> > > > > +359 885 448475
> >> > > > > http://initlab.org <http://initlab.org/>
> >> > > > >
> >> > > > > _______________________________________________
> >> > > > > Us mailing list
> >> > > > > Us at initlab.org
> >> > > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> >> > >
> >> > > _______________________________________________
> >> > > Us mailing list
> >> > > Us at initlab.org
> >> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >> > >  
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing list
> >> Us at initlab.org
> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>  
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181207/6ddc3bc7/attachment.sig>


More information about the Us mailing list