[Us] Точна площ на лекционната

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Dec 8 09:16:12 EET 2018


Планът го има във wiki-то - 
http://wiki.initlab.org/images/8/83/Floorplan-labeled.jpg

Проблемът е, че не знам наклона на покрива и дали се смята колко е пода
под него или колко е тавана... Иначе, изкарвам го 457690 кв. cm, което
са ~46 кв.м..

On Sat, 8 Dec 2018 06:56:45 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Хазайката е близо до уговарянето на ремонт на тавана, като има оферта
> за около 25 лева на квадрат, обаче иска от нас да изчислим точно
> колко ще излезе като квадратура. Дали някой, с достъп до схемата на
> етажа, може да го изчисли и да го прати тук?
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181208/4ba79a77/attachment.sig>


More information about the Us mailing list