[Us] Подкаст "Историята на бг Интернета"

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Dec 8 09:23:54 EET 2018


(и да го пусна и до листата, не само до Владо)

Това е ок, декември конференции няма, вероятно и януари. Имам да
измисля стойки за микрофоните само, останалото би трябвало да стане
лесно. Ще видя само да измъкна един ден да дойда до лаба...

On Sat, 8 Dec 2018 06:55:31 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Планът максимум е за 3 записа през декември, тъй че може да се наложи
> да поостане. За седмица, предполагам.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 
> On Fri, Dec 7, 2018 at 1:41 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > Ами ще направим. До кога трябва да стои конфигурацията, т.е. колко
> > време ще записват?
> >
> > On Thu, 6 Dec 2018 19:08:42 +0200
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> > 
> > > Силвина ми писа с директно питане: петък, 14 декември, от 17:00 -
> > > дали ще можем да имаме настроена конфигурация за тогава? Ще бъдат
> > > 3, максимум 4 души в студиото.
> > >
> > > Vladimir Vassilev
> > > root @ init Lab
> > > +359 885 448475
> > > http://initlab.org
> > >
> > >
> > > On Tue, Nov 27, 2018 at 4:45 PM Vladimir Vassilev
> > > <vloo at initlab.org> wrote:
> > > 
> > > > Събота срещу неделя бях там. Не беше идеално, но са едри
> > > > боклуците, които пречат, и лесно могат да се наврат под бюро в
> > > > полустудиото. Лабът има жестока нужда от разтребване, тъй че
> > > > предлагам да споменеш кога планираш да идваш и да опитаме да се
> > > > сберем повече люде.
> > > >
> > > > Vladimir Vassilev
> > > > root @ init Lab
> > > > +359 885 448475
> > > > http://initlab.org
> > > >
> > > >
> > > > On Tue, Nov 27, 2018 at 2:50 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> > > > wrote: 
> > > >> Влизал ли си скоро в студиото в стаичката за записи? Последно
> > > >> имаше място колкото да се влезе :)) Ще го подредим, ще видя
> > > >> някаква дупка в моя график да дойда, като има яснота кога
> > > >> почват.
> > > >>
> > > >> On Tue, 27 Nov 2018 14:40:43 +0200
> > > >> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> > > >> 
> > > >> > Било е и по-сложно в студиото, така че не мисля, че сега ще е
> > > >> > драма. Повече от 4 души няма да се опитват да влизат тъй или
> > > >> > иначе.
> > > >> >
> > > >> > Точна дата няма, помолих ги да кажат поне за седмица по-рано
> > > >> > първоначално, за да е сигурно, че сме осигурили техническите
> > > >> > детайли.
> > > >> >
> > > >> > Относно точните теми, Иво, не мога да кажа нищо, но можеш да
> > > >> > ѝ пишеш директно, за да си хортувате, ако искаш -
> > > >> > silvina at silvina-bg.com.
> > > >> >
> > > >> > По-здрави,
> > > >> >
> > > >> > Vladimir Vassilev
> > > >> > root @ init Lab
> > > >> > +359 885 448475
> > > >> > http://initlab.org
> > > >> >
> > > >> >
> > > >> > On Tue, Nov 27, 2018 at 1:01 PM Vasil Kolev
> > > >> > <vasil at ludost.net> wrote: 
> > > >> > > +1. Ще осигирум нещо, което да стои там и да не мърда.
> > > >> > > Каква им е крайната дата?
> > > >> > >
> > > >> > > Другото, което ще измислим е как да им направим място в
> > > >> > > студиото, че е малко сложно в момента.
> > > >> > >
> > > >> > > On Tue, 27 Nov 2018 12:43:58 +0200
> > > >> > > Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> > > >> > > 
> > > >> > > > Привет,
> > > >> > > >
> > > >> > > > През декември няма планирани конференции за момента и
> > > >> > > > мисля, че ще разполагаме с техника за записването на
> > > >> > > > подкаст. Аз бих помогнал с техническата част, тъй като
> > > >> > > > смятам темата за интересна, особено ако успеят да
> > > >> > > > намерят информация и за развитието на инфраструктурата.
> > > >> > > >
> > > >> > > > Поздрави,
> > > >> > > > Иво
> > > >> > > >
> > > >> > > > On 11/27/18 12:41 PM, Vladimir Vassilev wrote: 
> > > >> > > > > Драсти,
> > > >> > > > >
> > > >> > > > > Силвина Фурнаджиева и още две дами ще пишат книга за
> > > >> > > > > развитието на Интернет средата в България от 2003 насам
> > > >> > > > > като продължение на предишната такава книга, издадена
> > > >> > > > > тогава от Жюстин Томс (или както там се пише).
> > > >> > > > >
> > > >> > > > > Силвина не е член на Лаба, но е от OpenFest екипа, а
> > > >> > > > > проектът за книгата е некомерсиален, заради което
> > > >> > > > > смятам, че е достатъчна причина да им предоставим
> > > >> > > > > достъп и инфраструктура за записването на самия
> > > >> > > > > подкаст.
> > > >> > > > >
> > > >> > > > > Ако нямаме техника за записването му, която да можем
> > > >> > > > > да си осигурим постоянно да е в студиото, т.е. да не
> > > >> > > > > се вади и разхожда постоянно по събития, кажете, за да
> > > >> > > > > планирам купуването на някаква минимална такава, която
> > > >> > > > > да не излиза от Лаба.
> > > >> > > > >
> > > >> > > > > Подкастът ще започне да се записва през декември.
> > > >> > > > >
> > > >> > > > > По-здрави,
> > > >> > > > >
> > > >> > > > > Vladimir Vassilev
> > > >> > > > > root @ init Lab
> > > >> > > > > +359 885 448475
> > > >> > > > > http://initlab.org <http://initlab.org/>
> > > >> > > > >
> > > >> > > > > _______________________________________________
> > > >> > > > > Us mailing list
> > > >> > > > > Us at initlab.org
> > > >> > > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us 
> > > >> > >
> > > >> > > _______________________________________________
> > > >> > > Us mailing list
> > > >> > > Us at initlab.org
> > > >> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > >> > > 
> > > >>
> > > >> _______________________________________________
> > > >> Us mailing list
> > > >> Us at initlab.org
> > > >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > >> 
> > > > 
> >
> > 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181208/396e87c9/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list