[Us] Ремонт на тавана на лекционната - дати

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Dec 11 16:14:05 EET 2018


Аз поне засега изглежда, че на 20ти излизам от София, та няма да мога

On Tue, 11 Dec 2018 15:04:29 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Договорихме ремонт за тавана, като хазайката ще го плати (излиза
> около 25 лева на квадрат всичко, като тя очаква да има известно
> поскъпване по време на работата, но не сериозно.
> 
> Не съм сигурен дали при нас няма да има спешност, заради която да се
> наложи да съм в офиса, заради което е хубаво да знам, ако някой има
> възможността на 21-ви декември (петък) да е в Лаба, това ще е полезно
> да го знам като резервен вариант за мен.
> 
> Ремонтът ще отнеме не поевче от 3 дни, като аз със сигурност ще съм
> наоколо 22 и 23 декември, докато приключи. Пускам датите в календара,
> за да се знае.
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181211/e3f19a99/attachment.sig>


More information about the Us mailing list