[Us] спонсорство?

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Dec 18 08:32:01 EET 2018


Намирам го за излишно да търсим спонсор аварийно само заради годишния
резултат. По-скоро си мисля за някакво цялостно устойчиво решение, което да
дирим следващата година, така че да се балансират нещата, пък включвайки и
спонсори в него.

Относно това, което предлагаме, май го бяхме дискутирали преди по-малко от
6 месеца, та можеш да издириш и писмата, понеже не са се променили нещата.
Сайтът продължава да е голям пасив, който бихме могли да обърнем в актив,
ако се напъна.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Mon, Dec 17, 2018 at 5:02 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Ако издиря някакви хора да спонсорират лаба (че нали сме 1900лв назад),
> какво можем да предложим?
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181218/d0a02121/attachment.html>


More information about the Us mailing list