[Us] предложение за lab news

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Tue Feb 6 12:20:25 EET 2018


Мерси, аз към средата на февруари ще наспамя с повече информация.

On Feb 6, 2018 12:13, "Vladimir Vassilev" <vloo at initlab.org> wrote:

Сложих просто линк, понеже не бях в творческо настроение, но пък и
споменах, че е хубаво хората да се записват във формуляра.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2018-02-02 16:53 GMT+02:00 Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>:

> Здравейте,
>
> Ако някой ще праща lab news за януари/февруари, може ли да включи в 1-2
> изречения и събитието което ще организираме? Има подробно описание на
> сайта: https://initlab.org/events/diy-iot-workshop/ , ако може да спомене
> че много ще ни е от полза желаещите да участват да се запишат чрез формата
> за регистрация накрая на събитието.
>
> Венци
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>

_______________________________________________
Us mailing list
Us at initlab.org
http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180206/8a83a24d/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list