[Us] Подкрепа на отворено писмо против чл. 13 на новата директива за авторското право

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Jan 26 11:44:06 EET 2018


Имаме следния списък за спамене, кажете кой още ви хрумва. Трябват ни
за сега юридически лица, иначе ще се пусне отделно за подписване, като
имат готов сайт на петицията:

> Решихме да се свържем със следните фирми, изброявам по кой ще се
> свърже:
> 
> Васил:
> initlab
> varnalab
> burgaslab
> PCVT
> obshtestvo.bg
> Olimex
> NOG.bg
> да питам Завеяната за СЕК или както-там-се-казваха
> Йовко Ламбрев с кой може да ни свърже
> dir.bg
> БНР/Никола
> 
> Мариян:
> zaralab
> SuperHosting
> ICN
> TeleHouse
> SG
> OffNews
> Neterra
> BIX
> 
> Neter:
> space.bg
> 
> Витков:
> linux-bg.org

On Fri, 26 Jan 2018 09:37:50 +0000
Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> Мисля, че е хубаво да наспамим и общността с това.
> 
> 2018-01-26 9:12 GMT+00:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> > Това е за в нашите две изречения, дето ще се показват на сайта
> >
> > On Fri, 26 Jan 2018 11:07:46 +0200
> > Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> > 
> >> За корекция не знам, но евентуално бихме могли да добавим нещо за
> >> това колко нереалистично, трудоемко и скъпо е подобно филтриране,
> >> особено за малките и средни доставчици на услуги.
> >>
> >> On 01/26/2018 10:56 AM, Vladimir Vassilev wrote: 
> >> > Подрепям отвореното писмо. Вероятно би било хубаво да предложим
> >> > конструктивна корекция, ама да имахме и капацитета да съчиним
> >> > такава...
> >> >
> >> > Vladimir Vassilev
> >> > root @ init Lab
> >> > +359 885 448475
> >> > http://initlab.org <http://initlab.org/>
> >> >
> >> > 2018-01-26 10:29 GMT+02:00 Ivaylo Markov <ivo at schupen.net
> >> > <mailto:ivo at schupen.net>>:
> >> >
> >> >   Аз съм съгласен да го подкрепим. За който иска сам да прочете
> >> >   предложението -
> >> >   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593
> >> >   <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593>.
> >> >
> >> >   И само да отбележа, че линкът в писмото е счупен.
> >> >
> >> >   On 01/26/2018 10:14 AM, Vasil Kolev wrote: 
> >> >   > Мисля, че Марио беше на обсъждането, за останалите -
> >> >   > идеята е лаба да подкрепи едно отворено писмо/кауза, по
> >> >   > темата авторски права (пак мислят глупости от типа на
> >> >   > "хостингите трябва да филтрират съдържание"). Самото писмо
> >> >   > е 
> >> >   https://docs.google.com/document/d/1j-EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing
> >> >   <https://docs.google.com/document/d/1j-EMsI4Pjd1aEeNzLBv3KEmsY3fVcbm8ZVd1dMZmV3Q/edit?usp=sharing>, 
> >> >   > предлагам лабът да го подкрепи.
> >> >   >
> >> >   > Подкрепата се изразява в следното:
> >> >   > - съгласяваме се (гласуваме го);
> >> >   > - пишем 2-3 изречения, и даваме лого, снимка на някой
> >> >   > представителен
> >> >   >  (Владо) да качат на сайта.
> >> >   >
> >> >   > Мнения?
> >> >   >
> >> >   >
> >> >   >
> >> >   > _______________________________________________
> >> >   > Us mailing list
> >> >   > Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
> >> >   > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us 
> >> >   <http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us> 
> >> >   > 
> >> >
> >> >
> >> >   _______________________________________________
> >> >   Us mailing list
> >> >   Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
> >> >   http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >> >   <http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us>
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > _______________________________________________
> >> > Us mailing list
> >> > Us at initlab.org
> >> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >> > 
> >> 
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180126/1c5498b5/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list