[Us] Плащане на наема

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Tue Jul 10 22:57:32 EEST 2018


Моля :)

On Tue, Jul 10, 2018 at 10:34 PM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Парите са у Венци, утре по обяд ще се види с хазайката за плащането.
>
> Благодарим за услугата!
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
> 2018-07-10 10:05 GMT+03:00 Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>:
>
>> Аз по принцип мисля да бачкам от лаба, само кажи кой ден ще идва и откъде
>> да взема парите.
>>
>> Венци
>>
>> П.П. абониран съм за копие от us@
>>
>> On Tue, Jul 10, 2018, 08:59 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>>
>>> Тия дни очаквам да ми се обади хазайката, за да платиме наема. Тъй като
>>> в работно време нямам шанс да се появя, а съм убеден, че тя вечерите си има
>>> планове, различни от разхождането точно пък в нашия квартал, дали някой би
>>> желал да се окаже в работно време в Лаба идните дни, за да плати наема?
>>> Добавям Венци тук, понеже той вероятно би имал възможността, ако все още не
>>> е започнал работа при някой робовладелец :D
>>>
>>> По-здрави,
>>>
>>> Vladimir Vassilev
>>> root @ init Lab
>>> +359 885 448475
>>> http://initlab.org
>>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180710/52128c4f/attachment.html>


More information about the Us mailing list