[Us] use of inappropriate language by initlab machines

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sun Jul 22 18:02:09 EEST 2018


Изтървах те от СС


On Sun, Jul 22, 2018, 18:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Здрасти, Недко,
>
> За жалост сефте чувам, че този въпрос въобще е бил повдиган. Само в IRC ли
> е обсъждан, и говорил ли си с някого от УС, преди взимането на въпросното
> решение?
>
> Корекцията на съобщението ми се струва уместна, заради което ми е чудно,
> че въобще се е стигнало до полемики по въпроса. В правилника на Лаба си
> имаме точка относно дискриминацията, като си мисля, че тя би могла да е
> достатъчна причина за предприемането на нужните мерки. Като стигна София,
> ще проверя какво точно е положението.
>
> По-здрави,
>
> Владо
>
> On Sun, Jul 22, 2018, 16:42 Nedko Arnaudov <nedko at arnaudov.name> wrote:
>
>> След вербално спречкване в #initlab (ludost.net), относно етичността на
>> използването на думата bastards в контекста на обичайната всекидневна
>> среда:
>>
>> "Notice(initLabNotifier): Calling bastards because of opened door"
>>
>> и с оглед това, че въпросната фраза, според мен, е дискриминация на хора
>> по социален статус, тъй като използва думата bastards (копеле/копиле,
>> човек без генетично сигурен баща), в негативен контекст (незаторена
>> входна врата),
>>
>> и тъй като човек не избира дали се ражда със или без известен
>> *биологичен*/генетичен баща,
>>
>> и с оглед тоталното неразбиране което изглежда срещна моята етична
>> позиция в горепосочения комуникационен канал,
>>
>> и с оглед видимото от мен незачитане на принципите на недискриминация,
>> които считам за необходими в човешката средата,
>>
>> уви, към дадения момент не се считам вече за възможно да бъда член на
>> инитлаб средата, нито мога да я препоръчнам на хора които смятат
>> дискриминацията за сериозен етичен проблем.
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180722/4b694c78/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list