[Us] Обратна връзка от наша позиция

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Thu Mar 22 11:21:05 EET 2018


> Ако нямаш против, Петко, ще реферирам публикацията ти в отговора си

Нямам против, цитирай, реферирай каквото искаш.

> Впрочем, защо ползваш text-align: justify ?!

Защото не можеш да ме убедиш, че статия в дълга форма не изглежда в пъти
по-добре двустранно подравнена и със сричкопренасяне:​

2018-03-20 13:14 GMT+02:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:

> Ако нямаш против, Петко, ще реферирам публикацията ти в отговора си. Това,
> което ме изненадва, е че са отговорили във връзка с доста неформалната наша
> публикация: https://initlab.org/2608/%D1%81%D1%82%D0%B0%
> D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%
> 80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%
> D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
>
> Впрочем, защо ползваш text-align: justify ?!
>
> Ще поизчакам още някой да се изкаже, ако иска да каже нещо по въпроса. Не
> че съм се засилил да пиша отговор, ама понеже искат да им отговоря до
> седмица...
>
> По-здрави,
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475 <088%20544%208475>
> http://initlab.org
>
> 2018-03-20 12:42 GMT+02:00 Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com>:
>
>> Моето становище е непроменено от
>> https://petko.me/privacy/law/2016/04/14/bimetric-pcards.html
>>
>> 2018-03-20 11:57 GMT+02:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:
>> > Направо се изненадах от това писмо.
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Us mailing list
>> > Us at initlab.org
>> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>> >
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180322/0d9d4991/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Screenshot-2018-3-22 Политическите назначения в съдебната власт - Тоест.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1375408 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180322/0d9d4991/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Raggedright Screenshot-2018-3-22 Политическите назначения в съдебната власт - Тоест.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1384355 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180322/0d9d4991/attachment-0003.jpg>


More information about the Us mailing list