[Us] Заявка по ЗДОИ за граници на кварталите на гр. София

Ivaylo Markov ivo at schupen.net
Fri Mar 23 15:55:49 EET 2018


Аз не виждам проблем.


On 03/23/2018 03:07 PM, Petko Bordjukov wrote:
> Утро,
>
> Мисля да изпратя следното искане до СО (вж. прикачения файл). ОК ли сте с това?
>
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180323/1849d4a5/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180323/1849d4a5/attachment.sig>


More information about the Us mailing list