[Us] Партньори и приятели на Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Mar 29 17:11:38 EEST 2018


On Thu, 29 Mar 2018 17:05:30 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Вдигнах една страничка, в която слагам лого с линк към компаниите,
> които по някакъв начин са ни подкрепили:
> https://initlab.org/партньори-и-приятели/
> 
> Сещате ли се за още фирми, които редовно ни удрят рамо с нещо или
> покриват в някакво отношение? Мариян с коя фирма и с какво ще е
> най-уместно да го пишем, примерно? Как да опишем Отворени Проекти
> тук? Мисля да впиша и "Образование без раници", пък макар и реално да
> не ни свързва друго, освен че са регистрирани на нашия адрес. ТУЕС
> имат ли някаква официална (пост)ученическа организация?
> 

"Отворени проекти" може да ги пишеш като "фондацията, която се
занимава с организирането на OpenFest". Ако не държиш да е съществуваща
компания, може просто да напишеш OpenFest, ще е по-ясно.

ТУЕС имат АЗТУЕС, но там някой трябва да се изкаже дали/как да ги пишем.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180329/5c196f80/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list