[Us] Някой се абонира!

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Mar 30 12:38:12 EEST 2018


Здравей,

Да допълня Владо, по принцип там имаме един audio mixer през цялото
време, един кондензаторен и един инструментен микрофон, както и един
лаптоп с firewire звукова карта. Имаме и някакво количество други неща,
но те се ползват и на други места и ако трябва нещо, може да се
уговаряме как да се ползва.

On Fri, 30 Mar 2018 10:55:26 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Това *всъщност* звучи яко :)
> 
> Виждал ли си студиото? Не е особено просторно, та е хубаво да го имаш
> предвид. Другото нещо - не съм сигурен каква част от техниката там ни
> е налична за записване и коя заминава от време на време за ползване за
> събития навън. Просто казвам, иначе ще може да се изясни, когато
> кажеш и ти каква техника би ти била нужна.
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475 <+359%2088%20544%208475>
> http://initlab.org
> 
> 2018-03-30 10:06 GMT+03:00 denis ganev <menace4 at abv.bg>:
> 
> >
> > Дръмпад, синт и various други в отворени джам сесии, които
> > планираме да се превърнат в подкаст някой ден.
> >
> >  
> > >-------- Оригинално писмо --------
> > >От: Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
> > >Относно: Re: [Us] Някой се абонира!
> > >До: menace4 at abv.bg
> > >Изпратено на: 30.03.2018 08:40  
> >
> > Да, съвсем тъй си е :)
> >
> > От любопитство - какви планираш да записваш?
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475 <+359%2088%20544%208475>
> > http://initlab.org
> >
> > 2018-03-30 2:17 GMT+03:00 init Lab site <propaganda at initlab.org>:
> >
> > names: Дракон Ганев
> > email: menace4 at abv.bg
> > От какво имаш интерес?: Членство (30 лева/месец)
> > vaprosi: а) Звукозаписното студио е available с това членство, нали?
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180330/e50e1452/attachment.sig>


More information about the Us mailing list