[Us] Fwd: запитване

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed May 2 13:30:17 EEST 2018


Странно ми се вижда. Да ги приютим не виждам начин при текущото ни
пространство (трябва и те да кажат, ама мисля, че ще ни стане много
тясно). За комбиниране с тях - не знам колко са сериозни (някой трябва
да коментира), и поне по лекциите, които организират, концерти и т.н.
не знам колко ще си паснем.

Ако си наемем заедно една къща и имаме ясно разделение, може и да
стане, иначе по-скоро не.

On Wed, 2 May 2018 13:03:18 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Момци, смятате ли, че бихме могли и би било уместно да приютим тези
> хора: http://fabrika-avtonomia.org (временно или постоянно)? Или пък
> съчетание за търсене на ново място за споделен разход и пространство?
> 
> Тук има инфо за местенето им:
> http://fabrika-avtonomia.org/fabrika-avtonomia-moving/
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Peter Tashev <tashevpv at gmail.com>
> Date: 2018-05-02 11:13 GMT+03:00
> Subject: запитване
> To: vloo at initlab.org
> 
> 
> Здравейте Владимир,
> 
> Получих вашия имейл от приятели, които посещават init Lab. Член съм на
> колектива на Фабрика Автономия
> (https://www.facebook.com/fabrika.avtonomia) и по стечение на
> обстоятелствата се налага да се преместим. Нашият център се намира в
> същия район и поради това се сетихме за init Lab и за сградата, в
> която се помещавате.
> 
> Интересувам се дали имате и можете да ми дадете информация за свободни
> помещения в същата сграда, които се дават под наем. Или, ако е
> възможно, да ме насочите към лице, което стопанисва обекта, за да се
> свържем с него. Благодаря предварително!
> 
> Хубав и успешен ден,
> Петър

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180502/2102338e/attachment.sig>


More information about the Us mailing list