[Us] (Не)формална сбирка на УС 15.05.2017

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon May 14 20:08:54 EEST 2018


Имаме ли какво да обсъждаме? На мен не ми хрумва, за това не съм се
обаждал.

On Mon, 14 May 2018 20:02:56 +0300
Vencislav Atanasov <user89 at gmail.com> wrote:

> Айде напрвете официално УС най-после де...
> 
> 
> On 14.5.2018 г. 19:51 ч., Mario Mishev wrote:
> > Здравейте,
> >
> > Както вече си говорихме с някои от вас, утре (15.05.2017) от 19:30
> > да се съберем заедно с Билян Маринов (LZ1SWE)и да обсъдим неговата
> > идея за провеждане на курс по електроника.
> >
> > Ако искате да го направим официално и/или имате идеи за още неща за
> > дискутиране, пишете.
> >
> >
> > Поздрави,
> >
> > Марио
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180514/9f58b1b0/attachment.sig>


More information about the Us mailing list