[Us] техпарк?

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Nov 7 14:11:53 EET 2018


Някой друг да има мнение по темата (най-вече от УС?:) )

On Tue, 6 Nov 2018 14:57:17 +0200
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Според мен е доста далеко за средностатистическия лабър - текущия и
> предишния лаб са супер близо до метро.
> Венци
> 
> On Tue, Nov 6, 2018, 10:29 Vasil Kolev <vasil at ludost.net wrote:
> 
> > Мотае ми се следната мисъл: техпаркът е държавно нещо, и като цяло
> > се опитват да привличат поне за събитията някакъв процент
> > non-profit неща. Струва ли си да потърся някой там да питам за лаба
> > какви условия ще ни предложат?
> >
> > Не си струва да питам, ако:
> > - смятате, че е твърде на майната си/далече от транспорт
> > - не ви харесва мястото
> > - не е приемливо от някакви политически причин (напр. държавно)
> >
> > Мнения?
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181107/1e3940b3/attachment.sig>


More information about the Us mailing list