[Us] Въпрос по темата наемане на площи в София Тех Парк

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Nov 8 12:37:38 EET 2018


Здравейте, Пламене, Яна,

Понеже не откривам някой друг контакт за самия тех парк и съм почти
сигурен, че не сте вие правилните хора - кого трябва да питам за
следния казус:

Имаме едно НПО (initLab, софийският hackerspace), което обмисля от
известно време преместване. Интересуват ни условията и възможностите за
място в техпарка. Мисля, че профилът ни е доста близък до идеите и
целите на самия парк :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181108/07bab7c3/attachment.sig>


More information about the Us mailing list