[Us] Въпрос по темата наемане на площи в София Тех Парк

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Nov 15 17:02:06 EET 2018


Здравейте,

Ние не сме компания, а гражданско сдружение, съответно нямаме
"инкубационен период" (т.е. нас ни има от около 4-5 години). Само към
фирми ли сте ориентирани, или има други варианти, понеже като гледам
няма как да попаднем в текущите изисквания?

On Thu, 15 Nov 2018 16:52:19 +0200
"Paola Petkova" <p.petkova at sofiatech.bg> wrote:

> Здравейте Васил,
> 
> Благодарим за интереса към София Тех Парк.
> Накратко за Инкубатора: Предназначен е за стартиращи компании, както
> и зрели такива, които са в сферата на технологиите, зелена и чиста
> енергия, ИКТ, и иновации от всякакво научно-технологично естество.
> Виждам, че дейностите ви попадат изцяло във фокусните области на
> Парка. Към момента сградата е фул откъм свободни офис площи. До края
> на годината очакваме раздвижване, тъй като много от компаниите там се
> развиха до зрели или са преминали своя инкубационен период. В
> най-скоро време се очертава да отворим кампания по кандидатстване на
> фирмите за влизане в нашата инкубационна програма. Накратко тя
> представлява: -кандидастване с Писмо за намерение, в което се описва
> фокуса и сферите на дейност на компанията, желана площ за наемане на
> офис; -попълване на апликационна форма: с по-подробно описание за
> продукта/услугата/иновацията/дейността на вашата компания; -друга
> документация, която не е тежка и обикновено участващите фирми я
> събират за няколко дни. -комисия разглежда и избира компания за някое
> от свободните помещения.
> 
> Веднага щом обявим процедурата по кандидастване, ще контактнем всички
> заявили интерес. Ако имате и други въпроси съм на линия!
> Междувременно, си запазвам правото да се свържа с Вас, ако при нас се
> освободи пространство по-рано. 
> 
> Поздрави,
> Хубав ден!
> 
> -----Original Message-----
> From: Yana Vassileva [mailto:y.vassileva at sofiatech.bg] 
> Sent: Thursday, November 15, 2018 11:33 AM
> To: 'Vasil Kolev'
> Cc: us at initlab.org; p.petkova at sofiatech.bg; 'Plamen Slavchev'
> Subject: RE: Въпрос по темата наемане на площи в София Тех Парк
> 
> Привет, Васко,
> 
> Извини ме за забавянето на отговора.
> В СС копирам моя колежка, Паола Петкова, която ще отговори на твоето
> запитване. Тя е Мениджър Екосистема и е в течение с офис площите на
> територията на Парка. Оставам на разположение, ако имаш други въпроси.
> 
> Поздрави и хубав ден,
> Яна
> 
> Yana Vassileva
> Event Manager at Sofia Tech Park
> М.: (+359) 889 900 607
> 111, Tsarigradsko shouse Blvd.
> Floor 2 in the Lab complex
> E-mail: y.vassileva at sofiatech.bg
> http://www.sofiatech.bg
> 
> 
> 
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Vasil Kolev [mailto:vasil at ludost.net] 
> Sent: Thursday, November 08, 2018 12:38 PM
> To: Yana Vassileva; 'Plamen Slavchev'
> Cc: us at initlab.org
> Subject: Въпрос по темата наемане на площи в София Тех Парк
> 
> Здравейте, Пламене, Яна,
> 
> Понеже не откривам някой друг контакт за самия тех парк и съм почти
> сигурен, че не сте вие правилните хора - кого трябва да питам за
> следния казус:
> 
> Имаме едно НПО (initLab, софийският hackerspace), което обмисля от
> известно време преместване. Интересуват ни условията и възможностите
> за място в техпарка. Мисля, че профилът ни е доста близък до идеите и
> целите на самия парк :)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181115/7a753175/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list