[Us] Подкаст "Историята на бг Интернета"

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Nov 27 13:01:06 EET 2018


+1. Ще осигирум нещо, което да стои там и да не мърда. Каква им е
крайната дата?

Другото, което ще измислим е как да им направим място в студиото, че е
малко сложно в момента.

On Tue, 27 Nov 2018 12:43:58 +0200
Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:

> Привет,
> 
> През декември няма планирани конференции за момента и мисля, че ще
> разполагаме с техника за записването на подкаст. Аз бих помогнал с
> техническата част, тъй като смятам темата за интересна, особено ако
> успеят да намерят информация и за развитието на инфраструктурата.
> 
> Поздрави,
> Иво
> 
> On 11/27/18 12:41 PM, Vladimir Vassilev wrote:
> > Драсти,
> >
> > Силвина Фурнаджиева и още две дами ще пишат книга за развитието на
> > Интернет средата в България от 2003 насам като продължение на
> > предишната такава книга, издадена тогава от Жюстин Томс (или както
> > там се пише).
> >
> > Силвина не е член на Лаба, но е от OpenFest екипа, а проектът за
> > книгата е некомерсиален, заради което смятам, че е достатъчна
> > причина да им предоставим достъп и инфраструктура за записването на
> > самия подкаст.
> >
> > Ако нямаме техника за записването му, която да можем да си осигурим
> > постоянно да е в студиото, т.е. да не се вади и разхожда постоянно
> > по събития, кажете, за да планирам купуването на някаква минимална
> > такава, която да не излиза от Лаба.
> >
> > Подкастът ще започне да се записва през декември.
> >
> > По-здрави,
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org <http://initlab.org/>
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181127/7390c0fa/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list