[Us] Подкаст "Историята на бг Интернета"

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Nov 27 14:50:10 EET 2018


Влизал ли си скоро в студиото в стаичката за записи? Последно имаше
място колкото да се влезе :)) Ще го подредим, ще видя някаква дупка в
моя график да дойда, като има яснота кога почват.

On Tue, 27 Nov 2018 14:40:43 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Било е и по-сложно в студиото, така че не мисля, че сега ще е драма.
> Повече от 4 души няма да се опитват да влизат тъй или иначе.
> 
> Точна дата няма, помолих ги да кажат поне за седмица по-рано
> първоначално, за да е сигурно, че сме осигурили техническите детайли.
> 
> Относно точните теми, Иво, не мога да кажа нищо, но можеш да ѝ пишеш
> директно, за да си хортувате, ако искаш - silvina at silvina-bg.com.
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 
> On Tue, Nov 27, 2018 at 1:01 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > +1. Ще осигирум нещо, което да стои там и да не мърда. Каква им е
> > крайната дата?
> >
> > Другото, което ще измислим е как да им направим място в студиото,
> > че е малко сложно в момента.
> >
> > On Tue, 27 Nov 2018 12:43:58 +0200
> > Ivaylo Markov <ivo at schupen.net> wrote:
> >  
> > > Привет,
> > >
> > > През декември няма планирани конференции за момента и мисля, че ще
> > > разполагаме с техника за записването на подкаст. Аз бих помогнал с
> > > техническата част, тъй като смятам темата за интересна, особено
> > > ако успеят да намерят информация и за развитието на
> > > инфраструктурата.
> > >
> > > Поздрави,
> > > Иво
> > >
> > > On 11/27/18 12:41 PM, Vladimir Vassilev wrote:  
> > > > Драсти,
> > > >
> > > > Силвина Фурнаджиева и още две дами ще пишат книга за развитието
> > > > на Интернет средата в България от 2003 насам като продължение на
> > > > предишната такава книга, издадена тогава от Жюстин Томс (или
> > > > както там се пише).
> > > >
> > > > Силвина не е член на Лаба, но е от OpenFest екипа, а проектът за
> > > > книгата е некомерсиален, заради което смятам, че е достатъчна
> > > > причина да им предоставим достъп и инфраструктура за
> > > > записването на самия подкаст.
> > > >
> > > > Ако нямаме техника за записването му, която да можем да си
> > > > осигурим постоянно да е в студиото, т.е. да не се вади и
> > > > разхожда постоянно по събития, кажете, за да планирам
> > > > купуването на някаква минимална такава, която да не излиза от
> > > > Лаба.
> > > >
> > > > Подкастът ще започне да се записва през декември.
> > > >
> > > > По-здрави,
> > > >
> > > > Vladimir Vassilev
> > > > root @ init Lab
> > > > +359 885 448475
> > > > http://initlab.org <http://initlab.org/>
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Us mailing list
> > > > Us at initlab.org
> > > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181127/6bd409cb/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list