[Us] Пермишън за добавяне на събития

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Thu Oct 4 22:51:53 EEST 2018


Здравейте,

Може ли да ми пуснете права да създавам събития в сайта на Лаба, без да
трябва да чакам одобрение?

Венци
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181004/6e8b7e0f/attachment.html>


More information about the Us mailing list