[Us] Пермишън за добавяне на събития

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Fri Oct 5 13:37:41 EEST 2018


Вече си редактор (някой те е направил, преди да го случа аз това).

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Fri, Oct 5, 2018 at 11:56 AM Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> За
>
> On Fri, Oct 5, 2018 at 7:54 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
>
>> On Thu, 4 Oct 2018 22:51:53 +0300
>> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>>
>> > Здравейте,
>> >
>> > Може ли да ми пуснете права да създавам събития в сайта на Лаба, без
>> > да трябва да чакам одобрение?
>> >
>> > Венци
>>
>> И аз съм за.
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181005/bae986a7/attachment.html>


More information about the Us mailing list