[Us] Настолни компютри в Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Oct 9 11:54:49 EEST 2018


Мисля, че такава памет има в торбичката в белия шкаф, МНОГО, хвърлете
един поглед. За кабелите, до розетките ли ги пускахте или директно до
switch-а, щото по принцип така ще е по-подредено.

Тая вечер съм в лаба (имаме openfest-овски занимания (които не са в
календара и ще се скарам), та не знам колко време ще имам), мога да
погледна/помогна.

On Tue, 9 Oct 2018 11:46:21 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Засега подкарахме две от машините, други две не работят и ще ги
> ползваме за части или само за кутии. На едната ще сменяме
> кондензатори, че два изпушиха (буквално) при включването.
> Моля ако някой има стара РАМ памет вкъщи (ддр1 / ддр2) и не му
> трябва, да донесе. Също така, ще намерим приложение на поне 2 от
> останалите 4 монитора. Засега идеята е да ги държим в работното, на
> масите. Ако пречат - на пода, ама ще влиза повече прахоляк във
> вентилаторите. Ще трябва да хванем с нещо Лан кабелите в работното,
> че сега се мотаят по пода. Като разменим работното с хаквариума, ще
> намерим място на машините в новото работно, така че да не пречат на
> хора, които ще ползват масите да си работят с лаптоп.
> 
> Венци
> 
> On Tue, Oct 9, 2018, 11:36 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> 
> > Не съм фен да се затрупваме с настолни машини, но е факт, че липсват
> > оборотни компютри за гостето. Подкрепям позицията и на Петко - ако
> > се намери място, което да на което да не е проблемно да се държат -
> > go for it.
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> >
> >
> > On Mon, Oct 8, 2018 at 2:37 PM Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com>
> > wrote:
> >  
> >> Не мога да не си призная, че в лаба липсват компютри за свободна
> >> употреба. Ако им намерите място, където да не пречат, мисля, че
> >> съм ОК с идеята.
> >>
> >> On Mon, Oct 8, 2018 at 11:45 AM Mario Mishev <mario at ludost.net>
> >> wrote: 
> >>> On 10/8/18 9:55 AM, Венцислав Атанасов wrote:  
> >>> > Аз дарявам готовите конфигурации, така че отговорни ще са
> >>> > членовете на лаба, а ние ще ги инсталираме и настроим
> >>> > първоначално, така че да са използваеми. Остатъците ще
> >>> > изхвърлим. Венци  
> >>>
> >>> В такъв случай, аз гласувам "ЗА".
> >>>
> >>> Поздрави,
> >>>
> >>> Марио
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> Us mailing list
> >>> Us at initlab.org
> >>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>>  
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing list
> >> Us at initlab.org
> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>  
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181009/4df23e51/attachment.sig>


More information about the Us mailing list