[Us] Посрещане на дарителя на техника за Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Oct 24 14:15:43 EEST 2018


Много ми се иска, но нямам никакъв вариант да дойда преди 19, не иска
ли да кара по-спокойно и да стигне към 19-19:30? много ми се иска да го
видя :)

On Wed, 24 Oct 2018 13:40:23 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Мараба, момци,
> 
> Един италианец (Damiano Venturin) ще пристигне в четвъртък 25
> следобед/привечер с една кола, пълна с техника. Аз надали ще се
> освободя преди 19:00, тъй че всеки с някакво свободно време е добре
> дошел да поседи там, че да го посрещне. Предупредил съм го, че може
> да няма никой и е ок да го пусна да си отвиси вътре и самичък, ама
> предвид ентусиазма, с който се засили да ни дарява техниката, ще е
> супер, ако има някой, с когото да си бъбри, ако се окаже по-раншен :)
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181024/f9dadfca/attachment.sig>


More information about the Us mailing list