[Us] Посрещане на дарителя на техника за Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Oct 25 13:50:19 EEST 2018


В лаба съм, та ще мога да го посрещна, може да му пратиш телефона ми.

On Wed, 24 Oct 2018 15:08:36 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Ще кара през Петрохан или през Лом, не съм сигурен, но надали ще кара
> особено бързо, но така или иначе няма да си тръгне веднага от Лаба,
> тъй че вероятно ще остане да повиси на лафче наоколо.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 
> On Wed, Oct 24, 2018 at 2:24 PM Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>
> wrote:
> 
> > Аз мога най-рано в 17:30
> >
> > Венци
> >
> > On Wed, Oct 24, 2018, 14:15 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> >  
> >> Много ми се иска, но нямам никакъв вариант да дойда преди 19, не
> >> иска ли да кара по-спокойно и да стигне към 19-19:30? много ми се
> >> иска да го видя :)
> >>
> >> On Wed, 24 Oct 2018 13:40:23 +0300
> >> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >>  
> >> > Мараба, момци,
> >> >
> >> > Един италианец (Damiano Venturin) ще пристигне в четвъртък 25
> >> > следобед/привечер с една кола, пълна с техника. Аз надали ще се
> >> > освободя преди 19:00, тъй че всеки с някакво свободно време е
> >> > добре дошел да поседи там, че да го посрещне. Предупредил съм
> >> > го, че може да няма никой и е ок да го пусна да си отвиси вътре
> >> > и самичък, ама предвид ентусиазма, с който се засили да ни
> >> > дарява техниката, ще е супер, ако има някой, с когото да си
> >> > бъбри, ако се окаже по-раншен :)
> >> >
> >> > По-здрави,
> >> >
> >> > Vladimir Vassilev
> >> > root @ init Lab
> >> > +359 885 448475
> >> > http://initlab.org  
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing list
> >> Us at initlab.org
> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>  
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20181025/2a3d9a8b/attachment.sig>


More information about the Us mailing list