[Us] Fwd: Въпрос във връзка с стаж в initlab

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Sep 10 14:38:12 EEST 2018


Що не. Имаме ли задачи за тях, т.е. да трябва ли да им мислим нещо, или
имаме готови? Предполагам няма да ги караме да монтират трифазния
контакт, ама за другите неща в issue-тата....

On Mon, 10 Sep 2018 14:24:36 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Момчета, кък ви звучи туй? :)
> 
> Аз тъкмо се канех тия дни да разпиша някаква обява за нещо подобно...
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Nicola Steffanov <XXX>
> Date: 2018-09-10 14:17 GMT+03:00
> Subject: Въпрос във връзка с стаж в initlab
> To: vloo at initlab.org
> 
> 
> Здравейте,
> Името ми е Никола Стефанов и съм в 10 клас в френския лицей "Виктор
> Юго" в София. Пиша ви от мое име така както и на един съученик. Тази
> учебна година, част от програмата в училището е задължителен стаж в не
> правителствена организация. Тъй като и двамата с моят съученик се
> интересуваме силно от технологиите, проверих дали и в България има
> Хакер Спейсове като в Щатите и дрги страни и открих ИнитЛаб. Тъй като
> в сайта ви не открих нищо във връзка с евентуален стаж, и видях че
> всичките ви членове плащат месечна такса се чудех дали приемате
> неплатени стажове и дали бихте ни приели между 01/10 и 05/10. В
> случай че отговорът е да мога да ви изпратия договора за стаж щом
> бъде заверен от дирекцията на училището (в момента още не е готов).
> Поздрави,
> Никола Стефанов и Илия (илински)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180910/d0bee9f5/attachment.sig>


More information about the Us mailing list