[Us] UTP кабел

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Sep 10 18:21:56 EEST 2018


Иди, отрежи си кабел, пусни пари в касичката за дарения :)

On Mon, 10 Sep 2018 18:16:10 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> ОК, кажете как да го направим тогава?
> 
> On Mon, Sep 10, 2018 at 3:44 PM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>
> wrote:
> 
> > Касичката за дарения обаче, ей! Че иначе криво излизат сметките с
> > продажбите.
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> >
> > 2018-09-10 15:40 GMT+03:00 Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com>:
> >  
> >> ОК мерси!
> >>
> >> On Mon, Sep 10, 2018 at 3:37 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> >> wrote: 
> >>> 25 ст./м (или както излезе за закръгляне), касичката.
> >>>
> >>> On Mon, 10 Sep 2018 15:28:55 +0300
> >>> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
> >>>  
> >>> > Ок, на каква цена за метър? И къде да пратя - на Лаба, на ФОП
> >>> > или да ги оставя в касичката?
> >>> > Венци
> >>> >
> >>> > On Mon, Sep 10, 2018 at 3:27 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
> >>> > wrote: 
> >>> > > На лаба и openfest и кой-ли-не. Аз съм ок.
> >>> > >
> >>> > > On Mon, 10 Sep 2018 15:19:49 +0300
> >>> > > Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
> >>> > >  
> >>> > > > Здравейте,
> >>> > > >
> >>> > > > На кого са кашоните с UTP кабел в студиото? Мога ли да си
> >>> > > > купя около 30-35 м. за домашно окабеляване?
> >>> > > >
> >>> > > > Венци  
> >>> > >
> >>> > > _______________________________________________
> >>> > > Us mailing list
> >>> > > Us at initlab.org
> >>> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>> > >  
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> Us mailing list
> >>> Us at initlab.org
> >>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>>  
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing list
> >> Us at initlab.org
> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>
> >>  
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180910/da93b3c8/attachment.sig>


More information about the Us mailing list