[Us] Запитване за зала - openSUSE сбирка на 24.04 от 19:00

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Thu Apr 4 11:47:52 EEST 2019


Здравей,

Голямата зала е свободна тогава. Добавих ви в календара със събития.

https://initlab.org/events/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-opensuse/


Ако събитието е отворено към въшни посетители, може да изпратиш някакво
описание с 2-3 изречения, и да го добавя като информация.

Поздрави,
Венци

On Thu, Apr 4, 2019 at 11:39 AM Dimitar Zahariev <dimitar at zahariev.pro>
wrote:

> Здравейте,
>
> Бих искал, ако залата е свободна, да я запазя за среща на openSUSE на
> 24.04 от 19:00 до 21:00. Предполагаем брой на участниците  - не повече
> от 10-12.
>
> Поздрави,
>
> --
> Dimitar Zahariev
> OSS Enthusiast | openSUSE Advocate | VMUG Bulgaria Co-Leader
> T1: +359 899 605 664
> T2: +359 888 181 115
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190404/a621191e/attachment.html>


More information about the Us mailing list