[Us] покана

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu Apr 4 13:34:21 EEST 2019


Жив и здрав да е другарят, па и родителите му покрай него!

Не знам кога ще успея да се дотътря, ама ще те прозвъня като свърша работа,
за да видя още ли сте там.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


On Thu, Apr 4, 2019 at 9:59 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Понеже не знам дали ще ви издиря всичките по някакви канали:
>
> Ясен Василев Колев, 51cm, 3800г, 2019-04-04 01:30, довечера в 19:30 го
> поливаме в Кривото
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190404/1ca3b65b/attachment.html>


More information about the Us mailing list