[Us] Дневен ред УС 2019-04-23

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Apr 22 09:54:21 EEST 2019


Понеже не съм сигурен, питам - има ли нещо, за което мога да съм
полезен в дискусията? Вероятно мога и да мина, тая седмица съм ерген.

On Sun, 21 Apr 2019 20:41:36 +0300
Tocho Tochev <tocho at tochev.net> wrote:

> Здрасти,
> 
> На база на останалото от миналото УС, предложението за дневен ред на
> УС 2019-04-23 е следното:
> 
> * преглед на свършеното от последната сбирка
> * продължение на дискусията за политиката за достъп до лаба
> * оформяне на правила за "чисти" маси в лекционната
> * оформяне на правила за разпределяне на членски рафтове/чекмеджета
> * оформяне на правила за изнасяне/използване на лабова техника
> * обсъждането на финансовата дупка и какво може да се направи (Венци)
> * гостуване на ученици от НПМГ
> * разни
>   * даряване на техника (ако не е взето решение преди това)
>   * предложение за купуване на големи кофи
> * github issues - преглед и приоритизация
>   * пожарогасители - място и монтаж, слагане на инструкции
>   * оправяне на member box-овете
>   * хакатон за синкване м/у социалки и meetup.com
>   * да се вземе изтривалка за вратата
> 
> Поздрави,
>  Точо
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190422/ec8fbef6/attachment.sig>


More information about the Us mailing list