[Us] Записки от среща на УС на init Lab 2019-04-23

Alex Milanov alex at i4web.biz
Tue Apr 23 22:07:31 EEST 2019


# init Lab Среща на УС

## Дневен Ред
1. Достъп за отключване на лаба
2. Рекапитулация на свършеното от миналото УС
3. Техника -> условия за даряване, складиране, използване и изнасяне
4. Лабов подкаст, нюзлетър, и хакатон(и) за сайт/фауна и др...
5. Разни

## Достъп до отключване на лаба
- На 1-во число на всеки месец ако даден член няма вноска за предишния 
месец да му се махнат правата. И при плащане на коуъркарите и на 
доверените членове се въстановява.

## Рекапитулация на свършеното от миналото УС
- Нови стелажи в студиото, базов нов/старт сетъп за запис.
- Разпределихме пожарогасителите
- Удържахме фронта по неделните човъркания, но основно беше по лаба.

## Оборудване -> условия за даряване, складиране, използване и изнасяне
- Три категории за инвентарната система
     - дарени/собственост
     - лични, част от сетъп
     - лични
- Оборудване, собственост на лаба или от сетъпи, се изнася след 
разрешение на УС.
- Лично оборудване се изнася след разрешение на собственика.
- Оборудване на лаба се ползва от членовете по предназначение в лаба.
- Част от оборудването изисква предварителен инструктаж (пример: 3D 
Принтер-а)
- Оборудване, част от сетъп, се оставя в състояние както е заварена.
- Човекът, дарил оборудване, при решение, че не е нужно вече на лаба, ще 
има възможност да си го прибере.
- До края на май ще стартира официална инвентарна с-ма на init Lab.
- В инвентарната система ще се вкарат големите неща от **видео техниката**
- Има и идея да се направи booking система за оборудването, част от 
инвентарната или отделно. Такава система би могло да се използва и за 
букване на студиото и/или 3D Printer-a и др ...

## Лабов подкаст, нюзлетър, и хакатон(и) за сайт/фауна и др...

### Лабов подкаст
- Последния подкаст края на 2017
- Новия подкаст, като е готово студио за подкаст ще се насрочи дата до 
края на май/началото на юни
- Евентуално ще участват Vloo, Крокодила, Alex, Slack-a

### Newsletter
- Слака има идея да създаде helper скрипт който да събира миналите и 
предстоящите събития с оглед да се помогне на този, който ще пише 
newsletter-а
- В следващия newsletter може би началото на май към напомнянето за 
членския внос ще добавим и уточнението че достъпът на не-активни членове 
ще бъде прекратяван.
- В следващия newsletter може да добавим предстоящите инициативи като 
хакатон, подкаст ...
- Преди да се пусне ще изциркулира в us at initlab.org Този път ще пинг-нем 
Владо за начален мейл.
- Може да се създаде мейлинг листа с опции за известяване на предстоящи 
събития.
- Да се върже най-накрая формата за subscribe с mailman.

### Хакатон/и за сайт и фауна
- Ще прегледаме и документираме какво върви на spitfire-a. Крокодила е 
на линия за въпроси.
- Ще се подкаря една щайга за staging (може би някоя от тези, в кухнята)
- И ще се работи да се докеризират, автоматизират, опростят (част от) и 
документират функционалностите така че да могат да се подкарат и локално.
- До края на Юни поне веднъж. Събота + Неделя.
- Идеята е да има интеграция между фауната и сайта.

## Разни
- Пожарогасители -> + стикер като се сетим
- Учениците от НПМГ -> учител по информатика иска да си доведе ученици
     - Да говорим кога би било удобно - през седмица или уикенд, колко 
голяма група и колко групи (други учители)
     - Крокодила се е навил да се погрижи за тоз процес.
- Ден за подреждане на лекционната - работна дата 18.05

## Следващ УС
- Дата:  16.05
- на което ще продължим започнатите outline-натите теми и следните:
     - финансовото състояние и идеи как да се подобри
     - преглед на github issues и приоритизация:
      * пожарогасители - място и монтаж, слагане на инструкции
      * оправяне на member box-овете
      * хакатон за синкване м/у социалки и meetup.com
      * да се вземе изтривалка за вратата
     - разрешаване на ситуацията с препълването на кофитеMore information about the Us mailing list