[Us] Записки от среща на УС на init Lab 2019-04-23

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Wed Apr 24 11:00:41 EEST 2019


Писах му в Телеграм, чакам да отговори. Исках му и мейл, друг контакт
нямам. Понеже няма нито username а не му знам телефонния номер, не мога да
ти го пратя като контакт.

TL;DR чакам да ми пише

Венци

On Wed, Apr 24, 2019 at 10:57 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> On Tue, 23 Apr 2019 22:07:31 +0300
> Alex Milanov <alex at i4web.biz> wrote:
>
> ...
>
> > ## Разни
> > - Пожарогасители -> + стикер като се сетим
> > - Учениците от НПМГ -> учител по информатика иска да си доведе ученици
> >      - Да говорим кога би било удобно - през седмица или уикенд,
> > колко голяма група и колко групи (други учители)
> >      - Крокодила се е навил да се погрижи за тоз процес.
>
> Да напомня да ми дадете контакт на човека. Най-добре mail.
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190424/d1f76b9b/attachment.html>


More information about the Us mailing list