[Us] Запитване за зала - openSUSE сбирка на 24.04 от 19:00

Dimitar Zahariev dimitar at zahariev.pro
Wed Apr 24 10:59:52 EEST 2019


Привет,

Няма проблем.

Не, нямам достъп за отключване на Лаба. Респективно, не съм запознат с 
процедурата по заключване. :)

В крайна сметка, мога да преместя срещата както като ден, така и като 
място, не е проблем. Само трябва да знам, примерно днес до обяд.

Поздрави,

Димитър

On 24.04.19 г. 10:52 ч., Венцислав Атанасов wrote:
> Здравей,
>
> Поради моя грешка, не съм изпратил предишното писмо и до теб, а само 
> до мейлинг листата и Владо (оригиналните получатели). Извинявам се за 
> което. Можеш да го видиш в цитата под този текст.
>
> Имаш ли достъп за отключване на Лаба, защото е възможно вечерта да 
> няма кой да ви посрещне? Също така, запознат ли си с процедурата по 
> заключване след като приключи събитието?
>
> Поздрави,
> Венци
>
>
> On Thu, Apr 4, 2019 at 11:47 AM Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com 
> <mailto:user89 at gmail.com>> wrote:
>
>   Здравей,
>
>   Голямата зала е свободна тогава. Добавих ви в календара със събития.
>
>   https://initlab.org/events/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-opensuse/
>
>
>   Ако събитието е отворено към въшни посетители, може да изпратиш
>   някакво описание с 2-3 изречения, и да го добавя като информация.
>
>   Поздрави,
>   Венци
>
>   On Thu, Apr 4, 2019 at 11:39 AM Dimitar Zahariev
>   <dimitar at zahariev.pro <mailto:dimitar at zahariev.pro>> wrote:
>
>     Здравейте,
>
>     Бих искал, ако залата е свободна, да я запазя за среща на
>     openSUSE на
>     24.04 от 19:00 до 21:00. Предполагаем брой на участниците  -
>     не повече
>     от 10-12.
>
>     Поздрави,
>
>     -- 
>     Dimitar Zahariev
>     OSS Enthusiast | openSUSE Advocate | VMUG Bulgaria Co-Leader
>     T1: +359 899 605 664
>     T2: +359 888 181 115
>
>     _______________________________________________
>     Us mailing list
>     Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
>     http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-- 
Dimitar Zahariev
OSS Enthusiast | openSUSE Advocate | VMUG Bulgaria Co-Leader
T1: +359 899 605 664
T2: +359 888 181 115

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190424/1fb005c8/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list