[Us] инфраструктурни мисли

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Aug 19 20:33:40 EEST 2019


понеже не знам дали ще успея да вляза в УС, малко мисли по темата в
посока self-hosting на лаба:

- след около 6ти септември ще имам някакво свободно време, в което да
 съм и достатъчно адекватен, за да правя промени (в момента след
 работа като правя нещо някой задължително трябва да ме гледа в ръцете)
- първо мисля да пренеса dns зоната на лаба към spitfire (мога и да дам
 dyndns update функционалност за нея, като е при мене, ама е далеч
 по-удобно директно да може да редактира някой)
- по същия начин мога да пренеса листите, те са един mailman и имаше
 сравнително лесен начин за dump/restore
- цялостната поща на лаба изисква вадене на domain-а от google, което
 може да доведе до загуба на някакви документи там, т.е. трябва някой
 да го проучи. не мисля, че имаме кой-знае какво там, но трябва да се
 има предвид. не може просто да се смени mx-а, щото самия gmail ще
 продължава да си говори сам и да праща пощата локално, доколкото знам
- wiki, сайт и т.н. са тривиални за местене от който иска, мисля, че
 особено след като мръдна dns-а, ще имате под ръка всичката нужна
 функционалност

не знам дали изпускам някой service, кажете.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190819/858b5704/attachment.sig>


More information about the Us mailing list