[Us] лекция на openfest

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Aug 31 11:38:14 EEST 2019


Добрутро, добри хора,

Каня се да напиша тоя mail от поне месец и все не успявам. Има шанс и
вече да съм го пратил, ама съм твърде уморен да ровя в архивите.

Вземете измислете и направете лекция на феста. Винаги е имало някакъв
благотворен ефект за лаба, hackerspace-овете са нещо хубаво, за което
трябва да се знае и т.н.. Не е като да няма за какво да се разкаже от
правеното в последните години, и да няма кой (винаги може да издирим
пушка и да убеждаваме Владо...).

cfp.openfest.org, иначе.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190831/beea0e6a/attachment.sig>


More information about the Us mailing list