[Us] по-пълно предложение за дни на отворените врати в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Jul 4 22:06:41 EEST 2019


Добавен е в календара. За 13ти мога, но го обявете по разни канали, че
все пак да дойде някой :)

Иначе, мисля, че и август ще мога, за септември ще видя. Не отказвам и
някой друг да е наоколо :0

On Thu, 4 Jul 2019 12:27:12 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравей,
> 
> Подкрепяме идеята за това събитие. Ако можеш да дойдеш този месец
> т.е. на 13-ти, го пусни в календара. Ние не обещаваме че ще има някой
> от УС, но не е изключено.
> 
> Венци
> 
> On Wed, Jul 3, 2019 at 10:18 AM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > идеята дойде в разговори с Теодор Катранджиев - ние си знаем, че
> > лабът винаги е отворен, но никой друг не е наясно, нито, че има лаб.
> >
> > Та:
> >
> > - всяка втора събота на месеца от 14 до 20 (или нещо такова, напр.
> > цял ден) - ден на отворените врати
> > - може да се запознаят със самия лаб
> > - с проектите, дето се случват с него
> > - да си поговорят с членовете, които са от различни части на
> >   българското IT (това може да се формулира по-добре)
> > - да зададат всякакви въпроси, които имат, по всякакви теми.
> > - да има някъде link, че ако искат да дойдат и имат по-специален
> >   въпрос, да ни кажат, за да гледаме да има подходящите хора да
> >   отговорят
> >
> > с такова време мисля, че за повече от половината от годината мога да
> > присъствам, вероятно и за други членове е така.
> >
> > Та, ако може го вкарайте в дневния ред на УС.
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190704/a92df452/attachment.sig>


More information about the Us mailing list