[Us] Посещение от НПМГ

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Jun 1 16:05:37 EEST 2019


Беше говорено на УС на лаба, че хора от НПМГ искат да ни посещават, има
го в протоколите, поех ангажимента се уговоря с тях, да ги посрещна и да
им показвам лаба като дойдат.

On Sat, 1 Jun 2019 16:00:37 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Линк към нещо? За какво посещение иде реч? Не че ще мога, ама така
> написано нищо не се разбира за какво иде реч.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 
> On Wed, May 29, 2019 at 12:39 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > Вторник (04.06), от 14:30. Аз ще съм там, може и който друг иска да
> > дойде да зарибява ученци.
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190601/d9b0b38d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list