[Us] beta.initlab

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jun 5 09:22:02 EEST 2019


Така става, като нямаш ipv6 :) Оправено е, че още сочеше към IP-то през
TBC.

On Wed, 5 Jun 2019 00:34:22 +0300
Vencislav Atanasov <user89 at gmail.com> wrote:

> Мен не ме пуска на beta.initlab.org на порт 22.
> 
> Венци
> 
> On 4.6.2019 г. 19:53 ч., Vasil Kolev wrote:
> > днес смених beta-та с едно pi, че да не яде ток. копирах ключовете
> > от spitfire на всички, така че може да се логнете да го видите, от
> > него се стига до всички устройства в лаба, ако случайно умре
> > spitfire.
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190605/979bc4ef/attachment.sig>


More information about the Us mailing list