[Us] Opt-in или opt-out да е показването на новорегистрираните потребители във Fauna

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jun 5 14:19:49 EEST 2019


On Wed, 5 Jun 2019 13:56:06 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Привет,
> 
> Петко повдигна темата, че според него е по-правилно чекбокса за това
> да те показва като mystery labber във Фауна да е изключен по дефолт,
> аз повдигнах въпроса че съобщението е объркващо и съм писал github
> issue. https://github.com/initLab/fauna/issues/109
> Предлагам да си остане както е сега - opt-out, защото Лаба е публично
> място, не някой затворен офис или секретна военна база. В момента
> хората които го цъкат, не знаят какво точно значи и по навик от
> формите за регистрация с чекбокс "не искам да ми пращате спам",
> нацъкват и това. А ако наистина имат причина да не ги показваме
> (примерно журналист, който разследва конфликтна тема), тогава просто
> трябва да сменят настройката с едно цъкане.
> Кой начин предпочитате?
> 
> Венци

Без право на глас, просто да кажа, че трябваше тая тема вече да е
писнала на всички, щото това ми изглежда като поне трето или четвърто
говорене.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190605/99c58a30/attachment.sig>


More information about the Us mailing list