[Us] Протокол УС, 27.06.2019

Vencislav Atanasov user89 at gmail.com
Thu Jun 27 23:18:58 EEST 2019


# Протокол УС, 27.06.2019

Начало: 19:30

Присъстват:

От УС: Точо, Иво, Венци, Сашо

## Дневен ред:
* Предложение за заключване на коуъркинг помещението
* Предложение за купуване на големи кофи
* Предложение за изтривалки (Венци)
* Предложение за записване на протоколите в Markdown
* Предложение да се изпраща протокола от УС на мейл
* План за работата по хакатона

## Предложение за заключване на коуъркинг помещението

Предложение за заключване на ко-уъркинг помещението, с цел хората които 
работят там,
да си съхряняват спокойно лични вещи. Евентуално с устройство с чип или 
пин пад.

За: Алекс, Венци

Против: Иво, Точо

За момента, не е взето решение по предложението.

Допълнение:

Ако решим че ще заключваме горе с чип може да се направи и долу да се 
имплементира,
за да не трябва всеки път да си отваря по-два различни начина. Чип се 
получава ако си
член/коуъркър при символично минимално дарение.

Дискусията и евентуално решение се оставя за средващо събрание на УС в 
присъствието на Владо

## Предложение за купуване на големи кофи

Няма да се купуват нови кофи. Към текущите (в лекционната и в кухнята) 
да добавим закачлива молба, ако изглежда пълна да бъде изхвърлен боклука 
от нея. Не сме решили как да изглежда съобщението, и ще търсим подходящ 
текст или картинка, по подобие на съобщението в кухнята.

Да се вика човека, който чисти Лаба, два пъти месечно, а ако не е нужно 
толкова често - минимум веднъж месечно.

Предложението е прието единодушно.

## Предложение за изтривалки

Венци да направи проучване, и да даде няколко оферти

## Предложение за записване на протоколите в Markdown

Предложението се приема единодушно

## Предложение да се изпраща протокола от УС на мейл

За: Венци, Алекс, Иво

Против: Точо

## План за работата по хакатона

- Венци ще работи по membership системата (автоматизация), автоматизация 
на студиото, wordpress widgets за subscribe/unsubscribe и за присъствие 
в лаба (от апи-то на фауна)
- Сашо ще се заеме с докеризация, като в началото ще се занимае с 
докеризацията на Фауна, за да може Венци да си я подкара на Windows. Ако 
остане време, може да отдели време за концепцията му за headless 
Wordpress API с SPA frontend. Втория ден ще съдейства на Владо
- Точо ще работи по документиране на сетъпа на spitfire с Крокодила, 
особено интеракциите на Фауна с останалите системи, ще поеме новите хора 
или студиото

За следващата среща остават:

- GitHub issues
- Предложение за заключване на коуъркинг помещението
- Решение дали да ползваме някоя от офертите за изтривалки под наем

Следваща среща: вторник, 30.07 19:30

Край: 22:22More information about the Us mailing list