[Us] Fw: временен сървър в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Oct 17 17:24:13 EEST 2019Begin forwarded message:

Date: Thu, 17 Oct 2019 16:15:57 +0200
From: Slavey Karadzhov <slaff2 at gmail.com>
To: Vasil Kolev <vasil at ludost.net>
Subject: Re: [Us] временен сървър в лаба


Здравей Василе,

> Как се движите с почистването на ... мисля, че беше kashon? Хората
> от 
лаба питат :)

Имаме един 24 гигабайтов файл за прехвърляне. Планът ми е в понеделник,
следващата седмица (21-ви октомври) да спираме сървъра. След което в
понеделник, 4-ти ноември, ще се появя да го взема и освободя мястото.
Опитвам се малко по малко да прехвърлям нещата в малкото свободното
време което имам, но му се вижда края.

Благодаря на теб и на хората от Лаба за търпението и се извинявам се за
неудобството.

Поздрави,
Слави


On Thu, Oct 17, 2019 at 3:59 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Славей, здрасти,
>
> Как се движите с почистването на ... мисля, че беше kashon? Хората от
> лаба питат :)
>
>
> On Thu, 17 Oct 2019 16:43:46 +0300
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
> 
> > Здравейте,
> > Възможно ли е някой да е забравил да изключи машината, след като са
> > прехвърлени данните? Според консумацията на UPS-а, все още е онлайн.
> > Венци
> >
> > On Sun, Sep 1, 2019 at 11:41 PM Tocho Tochev <tocho at tochev.net>
> > wrote: 
> > > Здрасти,
> > >
> > > Извинявам се за забавянето, днес цял ден бях afk.
> > > 
> > > > На 1.09.19 в 18:13, Венцислав Атанасов написа:
> > > > Лично за мен няма проблем, стига да се заплати колокация за
> > > > времето на престой на машината (30 лв/месец). 
> > >
> > > За мен каузата е добра, в полза на обществото, напълно в унисон с
> > > целите на лаба и съм твърдо *против* да се плаща колокиране на
> > > сървъра. Даже се радвам, че имаме възможността да помогнем.
> > >
> > > Ако притеснението е за тока, с оглед бюджета на лаба, за времето
> > > на колокация аз лично ще го платя.
> > >
> > > Също така си мисля, че като се upgrade-не желязото бих се радвал
> > > да остане в лаба, би било и хубава "реклама".
> > >
> > > Поздрави,
> > >  Точо
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > > 
>
> 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20191017/1cecfc1b/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20191017/1cecfc1b/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list