[Us] Диван в Руби стаята

Marian Marinov mm at yuhu.biz
Mon Oct 28 17:06:05 EET 2019


Здравейте,
имам предложение да спретнем, по-компактен диван за Руби стаята.
Да го направим на Г и страната, която е по късата страна да може да се спуска към стената за да не пречи, ако ни трябва повече място.

На мен лично ми липсва диванчето и си ми харесваше, че го има, но ми беше малко голямо.
Върти ми се в главата, нещо от типът на по-компактните кухненски дивани.

И преди да сте питали. Идеята ми е да си го направим а не да го купуваме.

Може през зимните месеци, една неделя да го направя с малко помощ от някой от вас.

Мариян
П.С. Искате ли да вземем да заковем една плоскост на палета пред лаба за да е поне, целият равен?

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20191028/e0316ec1/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list