[Us] Изнасяне на техника от Лабов сетъп извън Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Oct 29 13:22:22 EET 2019


Двата D-link-а (този над стълбите и този в работното) ги ползваме за
wifi-то на openfest, и за времето на феста ги сменям с едни от новите
AP-та, дето ми дойдоха (едни сладки белички). Предишни години просто ги
сваляхме, но сега имам под ръка с какво да ги заместя, та да няма
проблеми.

On Tue, 29 Oct 2019 13:09:36 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Здрасти, Венци,
> 
> "От Иво разбрах че" не е достатъчно конкретно. Всички рутери, всички
> суичове, или някакви конкретни джаджи? Моля, уточни ти, или нека
> крокодилът каже, за да знаем каква е ситуацията.
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 
> On Tue, Oct 29, 2019 at 1:01 PM Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > Чакам официално решение на УС.
> >
> > On Tue, 29 Oct 2019 12:29:27 +0200
> > Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
> >  
> > > Здравейте,
> > >
> > > Доколкото разбрах от Иво, за Опънфест ще се ползват АП-тата от
> > > Инит Лаб, като за времето през което се ползват, ще се поставят и
> > > настроят алтернативни.
> > >
> > > Тъй като не е искано официално разрешение от УС, самото изнасяне и
> > > свалянето на текущите от сетъпа противоречи с решението на УС от
> > > 23.04.2019 г.
> > >
> > > ...
> > > *- Оборудване, собственост на лаба или от сетъпи, се изнася след
> > > разрешение на УС.*
> > > ...
> > >
> > > Доколкото разбирам, Васил се занимава с тази работа в момента, и
> > > му отправям официално предупреждение за неспазване на решенията
> > > на УС.
> > >
> > > Ако някой смята че не съм прав или пиша това защото имам някакви
> > > пристрастия, нека да се аргументира.
> > >
> > > Поздрави,
> > > Венци  
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20191029/999730c8/attachment.sig>


More information about the Us mailing list