[Us] Записки от УС на 16.12.2019

Alex Milanov alex at i4web.biz
Fri Jan 31 10:21:47 EET 2020


Понеже нямахме официален водещ протокола от тогава, се разбрахме да 
споделя моите записки:

# init Lab УС 2019-12-16

## Дневен Ред
- Покана от Светлин Наков за Софтуниада 2020
- Инвентарна система – състояние и план за действие
- Отговорности/дежурене за събитията на Лаба
- Представяне на Лаба в ТУЕС
- Wishlist за събития през 2020 (Aaron Schwartz day, Arduino day, Linux 
install-fest, board games, LAN parties, hackathons, etc)
- GitHub issues
- Recap на годината

## Покана на Светлин Наков за Софтуниада 2020
- брошура (стикери) - Alex и Венци - проучване и среща

## ТУЕС
- лекция, представяне на лаба
- контакт с Анджела
- due date 19.01

## Инвентаризационна система

## Отгоровности/График
- doodle

## Събития
- Arduino day - 21.03 (robotev - feb - contact)
- Linux Install Fest - every quarter
- Programmers Day
- Aaron Schwartz day - fall
- init Lab Day - 08.08
- global wp translation day
- Коледно, Новогодишно, Трифон Зарезан
- Hackathons
- Hackerspace, Open Source, Foss ... related events in the ocolia
     - oscall - albania
     - balkancon(f) - serbia
     - kosovofest
- Courses
- Нещоправенията

## Новогодишно
- fallback вариантMore information about the Us mailing list