[Us] мерките

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Mon May 11 20:37:34 EEST 2020


Здравейте, Лабъри,

Пиша ви във връзка с предстоящото отменяне на извънредното положение в
страната. На кратко казано все още не е уместно да занижаваме мерките за
безопасност и хигиена в Лаба.

Какво значи това?
- не се допускат лица в Лаба без маски, покриващи носа и устата.
- маските се носят през цялото време без изключения.
- в Лаба не се позволява хранене;
- не насърчаваме консумацията на напитки взети от Лаба - носете си
собствено шише с вода.
- не посещавайте Лаба без съществена необходимост;
- не оставайте в Лаба след като приключите работата си;
- дезинфекцирайте работните повърхности и инструменти, които използвате,
както преди, така и след работа;
- препоръчваме да ползвате ръкавици, докато сте в Лаба;

От наша ще се постараем да предоставим препарати за дезинфекция, но ще сме
благодарни и на всеки жест и действие от ваша страна за повишаване на
хигиената и безопасността в Лаба.

Тези мерки са безсрочни и ще бъдат актуализирани едва когато преценим, че
не създаваме допълнителен риск за здравето на членовете и гостите ни.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
https://initlab.org <http://initlab.org/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20200511/c45d911b/attachment.html>


More information about the Us mailing list