[Us] Upgrade spitfire

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Apr 10 13:06:41 EEST 2021


On Sat, 10 Apr 2021 12:36:02 +0300
Vencislav Atanasov <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравей Крокодил,
> 
> Днес ще ъпдейтвам spitfire от Debian 9 на 10 по този гайд: 
> https://www.cyberciti.biz/faq/update-upgrade-debian-9-to-debian-10-buster/
> 
> Ще ходя на място, за да мога да се логна ако не тръгне мрежата.
> 
> Ако се сещаш някаква причина, поради която да не го правя - моля да 
> споделиш.

Единственото, за което нямам идея е как ще се отрази на фауната - не
помня тя какво системно ползваше. Но, като цяло не мисля, че в тоя
upgrade има нещо, което да отреже клона на машината, така че след
всякакъв upgrade може да се отремонтират нещата, ако се наложи.

Аз съм на линия през някаква част от деня, ако ударите нещо неприятно,
пишете.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210410/92efefb3/attachment.sig>


More information about the Us mailing list