[Us] Upgrade spitfire

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Apr 10 17:56:22 EEST 2021


Пусни един пинг да върви и кажи откъде докъде е, и ще го гледам

On Sat, 10 Apr 2021 17:48:09 +0300
Vencislav Atanasov <user89 at gmail.com> wrote:

> Ъпгрейднах го, на пръв поглед изглежда ок, само freeradius не си
> харесва конфига.
> 
> Все още не може да се достъпват публичните адреси от мрежата на лаба, 
> когато клиента е в локалната мрежа. Та не мога да тествам уеб нещата, 
> без да се налага да прерутирам трафик през тунел или VPN. Васил, Иво
> или някой друг - може ли да помогнете с това мрежово нещо, за да мога
> след това да тествам сървисите и да оправя каквото не работи?
> 
> Венци
> 
> On 10.4.2021 г. 13:06 ч., Vasil Kolev wrote:
> > On Sat, 10 Apr 2021 12:36:02 +0300
> > Vencislav Atanasov <user89 at gmail.com> wrote:
> >  
> >> Здравей Крокодил,
> >>
> >> Днес ще ъпдейтвам spitfire от Debian 9 на 10 по този гайд:
> >> https://www.cyberciti.biz/faq/update-upgrade-debian-9-to-debian-10-buster/
> >>
> >> Ще ходя на място, за да мога да се логна ако не тръгне мрежата.
> >>
> >> Ако се сещаш някаква причина, поради която да не го правя - моля да
> >> споделиш.  
> > Единственото, за което нямам идея е как ще се отрази на фауната - не
> > помня тя какво системно ползваше. Но, като цяло не мисля, че в тоя
> > upgrade има нещо, което да отреже клона на машината, така че след
> > всякакъв upgrade може да се отремонтират нещата, ако се наложи.
> >
> > Аз съм на линия през някаква част от деня, ако ударите нещо
> > неприятно, пишете.  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210410/3e6e4287/attachment.sig>


More information about the Us mailing list