[Us] Upgrade spitfire

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Apr 10 18:09:06 EEST 2021


Оправено. Нямаше route-овете за локалните мрежи в таблицата за външните
ip-та (ext), оправих и в /etc/network/interfaces.

On Sat, 10 Apr 2021 17:57:34 +0300
Vencislav Atanasov <user89 at gmail.com> wrote:

> От 172.31.190.141 до 185.117.82.23
> 
> On 10.4.2021 г. 17:56 ч., Vasil Kolev wrote:
> > Пусни един пинг да върви и кажи откъде докъде е, и ще го гледам
> >
> > On Sat, 10 Apr 2021 17:48:09 +0300
> > Vencislav Atanasov <user89 at gmail.com> wrote:
> >  
> >> Ъпгрейднах го, на пръв поглед изглежда ок, само freeradius не си
> >> харесва конфига.
> >>
> >> Все още не може да се достъпват публичните адреси от мрежата на
> >> лаба, когато клиента е в локалната мрежа. Та не мога да тествам
> >> уеб нещата, без да се налага да прерутирам трафик през тунел или
> >> VPN. Васил, Иво или някой друг - може ли да помогнете с това
> >> мрежово нещо, за да мога след това да тествам сървисите и да
> >> оправя каквото не работи?
> >>
> >> Венци
> >>
> >> On 10.4.2021 г. 13:06 ч., Vasil Kolev wrote:  
> >>> On Sat, 10 Apr 2021 12:36:02 +0300
> >>> Vencislav Atanasov <user89 at gmail.com> wrote:
> >>>     
> >>>> Здравей Крокодил,
> >>>>
> >>>> Днес ще ъпдейтвам spitfire от Debian 9 на 10 по този гайд:
> >>>> https://www.cyberciti.biz/faq/update-upgrade-debian-9-to-debian-10-buster/
> >>>>
> >>>> Ще ходя на място, за да мога да се логна ако не тръгне мрежата.
> >>>>
> >>>> Ако се сещаш някаква причина, поради която да не го правя - моля
> >>>> да споделиш.  
> >>> Единственото, за което нямам идея е как ще се отрази на фауната -
> >>> не помня тя какво системно ползваше. Но, като цяло не мисля, че в
> >>> тоя upgrade има нещо, което да отреже клона на машината, така че
> >>> след всякакъв upgrade може да се отремонтират нещата, ако се
> >>> наложи.
> >>>
> >>> Аз съм на линия през някаква част от деня, ако ударите нещо
> >>> неприятно, пишете.  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210410/ce81ead1/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list