[Us] График-събития

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Feb 16 10:26:09 EET 2021


Здравей,

Благодаря ти за изпратения график! Дали има някакви промени в него за тази
или следващата седмица? Обмисляме в кои дни би било окей да разтоварим още
мебели и покъщнина за третия етаж, та ще е добре да не смущаваме случките
ви, ако има такива по същото време.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
https://initlab.org <http://initlab.org/>


On Tue, Feb 9, 2021 at 3:09 PM Kossara Jordanova <kjordanova at colibri.bg>
wrote:

> Заповядайте! : )
>
>
> ------------------------------
> [image: Avast logo] <https://www.avast.com/antivirus>
>
> Този имейл е проверен за вируси от Avast.
> www.avast.com <https://www.avast.com/antivirus>
>
> <#m_3159092664164193772_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210216/70755bff/attachment.html>


More information about the Us mailing list