<div dir="ltr">Привет, г-жо Дойчева,<div><br></div><div>Вероятно има някаква грешка, тъй като init Lab не предлага пространство за затворени фирмени събития и не предлага кетъринг. Все пак ви благодаря за запитването!</div><div><br></div><div>По-здрави,</div><div><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div style="font-family:arial;font-size:small">Vladimir Vassilev</div><div style="font-family:arial;font-size:small">root @ init Lab</div><div style="font-family:arial;font-size:small">+359 885 448475</div><div style="font-family:arial;font-size:small"><a href="http://initlab.org/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">http://initlab.org</a></div></div></div></div>
</div></div>